Dalyvaujamasis biudžetas 2022

Dabartinis etapas

Įvykdytas biudžetas

Idėjų etapai

Informacija

-

Anykščių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) nuo š. m. rugpjūčio 29 d. kviečia visus gyventojus įsitraukti į strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir sprendimų priėmimo procesą, įgyvendinant gyventojų iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti bei kartu su Savivaldybe spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo Anykščių mieste.
2022 m. Savivaldybė biudžete gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 30 000,00 Eur suma. 
Projektai 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Pareiškėjas:

- asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų amžiaus;
- siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo projekto idėją;
- surinkęs ne mažiau nei 20 (dvidešimt) Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų raštiškų pritarimų, palaikančių projekto idėjos pasiūlymą.

Pareiškėjas gali pateikti  1 (vieną) projekto idėjos pasiūlymą. 

Reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui: 

- kartu su projekto idėjos pasiūlymu (Tvarkos aprašo 1 priedas) turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: su asmenų vardais, pavardėmis, gimimo datomis, deklaruotomis gyvenamosiomis vietomis, parašais, kuriais palaikomas siūlomas projektas (Tvarkos aprašo 2 priedas) bei kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

- projektas turi būti įgyvendinamas Anykščių mieste, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta viešam naudojimui; 

- projektų idėjų pasiūlymai teikiami viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) srityje, nekomerciniai, viešosios ir gyvenamosios aplinkos gerinimo projektai;

- projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti (aprobuoti Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus);

- projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;

- sprendimų racionalumas, įvertinus statinio projektavimo ir projekto įgyvendinimo kainos santykio optimalumą.

Projektų idėjų pasiūlymai gali būti pateikti vienu iš šių būdų: 

- tiesiogiai pristatyti į Savivaldybės administracijos „Vieną langelį“ adresu J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai. Projekto idėjos pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio nurodoma: „Gyventojų iniciatyvų programai“;

- siųsti paštu ar per pašto kurjerį adresu Savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, ant voko nurodant „Gyventojų iniciatyvų programai“;

- užpildyti el. formą, naudojantis interneto svetaine www.dalyvauk.anyksciai.lt;

- el. paštu [email protected], pateikiant dokumentus pasirašytus kvalifikuotu el. parašu.

 

Projektų idėjų sprendiniai turi neprieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti, todėl turi būti aprobuoti Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje. 

Konsultacijas dėl aprobavimo teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė nuo rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 16 d., antradieniais ir ketvirtadieniais 14-16 val., Savivaldybės 107 kab. (I aukštas).

 

Projektų idėjų pateiktus pasiūlymus vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų idėjų vertinimo darbo grupė, kuri atrinks vertinimui projektų idėjų pasiūlymus, sudarys atrinktų projektų idėjų sąrašą ir pateiks jį tolimesniam projektų atrankos etapui – gyventojų balsavimui.

 

Gyventojų iniciatyvų, skirtų Anykščių miesto gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

 

Minimalūs orientaciniai įkainiai:

Želdiniai

Žaliosios vejos įrengimas

nuo 2 iki 5 Eur/m2

 

Krūmyno įrengimas

nuo 40 iki 70 Eur/m2

 

Gėlyno įrengimas

nuo 30 iki 130 Eur/m2

 

Medžio pasodinimas (diametras 18-20 cm)

nuo 270 iki 400 Eur/vnt.

 

Mažoji architektūra

Dviračio stovo įrengimas

nuo 250 Eur/vnt.

 

Šiukšliadėžės įrengimas

nuo 500 Eur/vnt.

 

Suolelio įrengimas (su atkalte)

nuo 500 Eur/vnt.

 

Suolelio įrengimas (be atkaltės)

nuo 400 Eur/vnt.

 

Betoninis gėlių vazonas

nuo 200 Eur/vnt.

 

Išmanieji įrenginiai (pvz. išmanusis suoliukas)

nuo 3 000 Eur/vnt.

 

Grill zonos įrengimas

nuo 15 000 Eur/vnt.

 

Laisvalaikis

Treniruoklio įrengimas

nuo 800 Eur/vnt.

 

Krepšinio stovo įrengimas

nuo 1 500 Eur/vnt.

 

Betoninio teniso stalo įrengimas

nuo 1 800 Eur/vnt.

 

Suneco viešųjų erdvių paslaugų stotelės įrengimas

nuo 7 000 Eur/vnt.

 

Sporto aikštelių, poilsio zonų modernizavimas

nuo 3 000 Eur

 

Sporto aikštelės dangos įrengimas

nuo 53 Eur Eur/m2

 

Nedidelės medinės stoginės įrengimas

nuo 2 500 Eur/vnt.

 

Šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas (iki 500 m2)

iki 30 000 Eur/

 

Konsultacijas teikia:

Informacija gyventojų idėjų parengimo, pateikimo ir atrankos klausimais:

Mero patarėja Donata Sabaliauskaitė, tel. (8 381) 46525, 8 695 65496, el. paštas [email protected]

Informacija teritorijų planavimo, architektūros sprendinių klausimais: 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, tel. (8 381) 58062, 8 687 87546, el. paštas [email protected]

Projektų pateikimas

-

Reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui: 

- kartu su projekto idėjos pasiūlymu (Tvarkos aprašo 1 priedas) turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: su asmenų vardais, pavardėmis, gimimo datomis, deklaruotomis gyvenamosiomis vietomis, parašais, kuriais palaikomas siūlomas projektas (Tvarkos aprašo 2 priedas) bei kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

- projektas turi būti įgyvendinamas Anykščių mieste, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta viešam naudojimui; 

- projektų idėjų pasiūlymai teikiami viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) srityje, nekomerciniai, viešosios ir gyvenamosios aplinkos gerinimo projektai;

- projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti (aprobuoti Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus);

- projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;

- sprendimų racionalumas, įvertinus statinio projektavimo ir projekto įgyvendinimo kainos santykio optimalumą.

 

Projektų idėjų pasiūlymai gali būti pateikti vienu iš šių būdų: 

- tiesiogiai pristatyti į Savivaldybės administracijos „Vieną langelį“ adresu J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai. Projekto idėjos pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio nurodoma „Gyventojų iniciatyvų programai“;

- siųsti paštu ar per pašto kurjerį adresu Savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, ant voko nurodant „Gyventojų iniciatyvų programai“;

- užpildyti el. formą, naudojantis interneto svetaine www.dalyvauk.anyksciai.lt. Projektų idėjos teikiamos prisijungus prie svetainės www.dalyvauk.anyksciai.lt;

- el. paštu [email protected], pateikiant dokumentus pasirašytus kvalifikuotu el. parašu.

 

Gyventojų iniciatyvų, skirtų Anykščių miesto gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

 

Pareiškėjas gali pateikti  1 (vieną) projekto idėjos pasiūlymą.

 

Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto darbuotojo ar kurjerio antspaudo data arba elektroninio laiško siuntimo data yra ne vėlesnė nei nurodyta paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena.

 

Teikiant paraišką su dokumentais popierine forma, ji turi būti užpildyta kompiuteriu, atspausdinta, tinkamai pasirašyta ir sunumeruota.

 

Pareiškėjas turi teisę projekto idėjos pasiūlymą atsiimti iki balsavimo už projekto įgyvendinimą paskelbimą viešai.

 

Konsultacijas teikia:

 

Informacija gyventojų idėjų parengimo, pateikimo ir atrankos klausimais:

Mero patarėja Donata Sabaliauskaitė, tel. (8 381) 46525, 8 695 65496, el. paštas [email protected]

Informacija teritorijų planavimo, architektūros sprendinių klausimais:

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, tel. (8 381) 58062, 8 687 87546, el. paštas [email protected]

Projektų vertinimas

-

Pateiktus projektų idėjų pasiūlymus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

 

Pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas vyksta trimis etapais:

- administracinės atitikties vertinimas;

- darbo grupės vykdoma projektų idėjų pasiūlymų atranka;

- vieša projekto idėjų atranka. 

 

Administracinės atitikties vertinimo metu tikrinama, ar: 

- projekto idėjos pasiūlymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti iki projekto idėjos pasiūlymo pateikimo termino pabaigos;

- projekto idėjos pasiūlymas užpildytas šio Aprašo 1 priede nustatytoje projekto idėjos pasiūlymo formoje, užpildytas tinkamai, t. y. užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba, užpildytos visos formos grafos, dokumentai pasirašyti;

- pateikti visi Kvietime nurodyti kartu su projekto idėjos pasiūlymu privalomi pateikti dokumentai;

- projekto idėjai pritariantys asmenys yra Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 16 metų gyventojai. Projekto idėjai pritariančių gyventojų asmens duomenys tikrinami Gyventojų registro duomenų bazėje.

 

Jei pateikta neišsami ar netiksli informacija ir nėra galimybės tinkamai įvertinti administracinę atitiktį, vertintojai turi teisę paprašyti pareiškėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus, papildyti ar patikslinti pateiktą informaciją. Jei pareiškėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos prašomos informacijos ir (ar) dokumentų nepateikia arba pateikia ne visą prašomą informaciją ir (ar) ne visus prašomus dokumentus, darbo grupės nariai vertina paraišką remdamiesi pateiktais dokumentais. 

 

Projektų idėjų pasiūlymus, atitinkančius visus Aprašo administracinės atitikties vertinimo kriterijus, darbo grupė įvertina ar: 

- projekto įgyvendinimas numatytas Savivaldybės miesto teritorijoje, valstybės ar Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;

- projektas yra techniškai įgyvendinamas projekto idėjos pasiūlyme nurodytoje vietoje; 

- projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus, skirtas projekto rezultatams pasiekti;

- projekto veiklomis sukurti rezultatai (infrastruktūra) nebus naudojami komerciniais tikslais; 

- projekto veiklomis sukurtų rezultatų išlaikymas neviršys idėjos įgyvendinimo kainos ir išlaikymas nesudarys didelės finansinės naštos;

- planuojama projekto idėjos vertė neviršija tų metų numatytų priemonei skirtų lėšų biudžete; 

- projektas neprieštarauja esamų projektų, vykdomų ar suprojektuotų toje pačioje teritorijoje, sprendiniams;

- projekto idėjos pasiūlymo išskirtinumą ir unikalumą;

- projekto veiklos rezultatų tvarumą bei panaudojimą, užtikrinant projekto tęstinumą; 

- pasiūlymas atitinka bendruosius reikalavimus projekto idėjos pasiūlymams, t. y. Aprašo 8 punkto nuostatos.

 

Vieša projekto idėjų atranka arba gyventojų balsavimas už pateiktas gyventojų idėjas aptariamas kitame žingsnyje.

Balsavimas

-

Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu. 

Balsuoti už projektų idėjas galima tik prisijungus prie svetainės www.dalyvauk.anyksciai.lt

 

Neturint galimybės balsuoti internetu, balsuoti galima:

- atvykus į Savivaldybės administracijos Bendrąjį ir ūkio skyrių ir kreiptis į „Vieno langelio“ specialistą adresu J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai;

Balsavimas Savivaldybėje vyksta tik patvirtinus savo tapatybę ir užpildant balsavimo kortelę.

 

Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas turi teisę balsuoti 1 (vieną) kartą ne daugiau kaip už 1 (vieną) projektą.

 

Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu ar užpildžius kelias balsavimo korteles galioja paskutinis balsavimas. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu užpildytas balsas.

Rezultatų skelbimas

-

Pasibaigus balsavimo laikui, t. y. laikotarpiu nuo 2022 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 18 d., patikrinamos balsavusių asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos ir sudaromas projektų idėjų sąrašas.

Projektų idėjos reitinguojamos balsų mažėjimo tvarka, t. y. nuo daugiausiai balsų surinkusių projektų idėjų iki mažiausiai balsų surinkusių projektų idėjų. Idėjos, surinkusios vienodą balsų skaičių, reitinguojamos pagal projekto idėjos pasiūlymo pateikimo datą.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal lėšų dydį, numatytą tų metų Savivaldybės biudžete, patvirtinamas daugiausiai balsų surinkusių projektų sąrašas.

Įvykdytas biudžetas

-

 

Daugiausiai gyventojų balsų surinko idėja „Kurkime Anykščius kartu“. Šia idėja planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelę, susidedančią iš smėlio dėžės ir vaikų žaidimo namelio su nusileidimu bei pastatyti keletą lauko treniruoklių, aukštelę padengiant gumos granulių trinkelėmis.

Atsižvelgiant į tai, kad kitos idėjos „Poilsio vieta anykštėnams“ įgyvendinimui pritrūks reikalingo finansavimo, artimiausiu metu bus kreipiamasi į Anykščių rajono savivaldybės tarybą dėl pritarimo pakeisti Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, šios priemonės įgyvendinimui skiriant trūkstamą lėšų sumą. Šia idėja numatyta kairiajame Šventosios upės krante pastatyti stiklinį kupolą su stalais, suolais, kepsninėmis, šildymo krosnele, šalia įrengti kompostinį tualetą.

Tarybai pritarus pakeitimui šios 2 idėjos bus įgyvendintos per 1 metus nuo atrinktų idėjų patvirtinimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Anykščiai

  • BALSUOK 30 000 €

Žemėlapis projekto idėjoms

Įvykdyti dalyvaujamieji biudžetai

Dalyvaujamasis biudžetas 2022

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Privatumo politika