Dalyvaujamasis biudžetas

Dalyvaujamasis biudžetas – Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonė, įtraukianti gyventojus į strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą, didinanti gyventojų pasitikėjimą Savivaldybe ir padedanti skaidrinti viešųjų lėšų panaudojimą.

 

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Pareiškėjas:

- asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų amžiaus;

- siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo projekto idėją;

- surinkęs ne mažiau nei 20 (dvidešimt) Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų raštiškų pritarimų, palaikančių projekto idėjos pasiūlymą.

 

Pareiškėjas gali pateikti  1 (vieną) projekto idėjos pasiūlymą.

 

Reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

- kartu su projekto idėjos pasiūlymu (Tvarkos aprašo 1 priedas) turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: su asmenų vardais, pavardėmis, gimimo datomis, deklaruotomis gyvenamosiomis vietomis, parašais, kuriais palaikomas siūlomas projektas (Tvarkos aprašo 2 priedas) bei kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

- projektas turi būti įgyvendinamas Anykščių mieste, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta viešam naudojimui;

- projektų idėjų pasiūlymai teikiami viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) srityje, nekomerciniai, viešosios ir gyvenamosios aplinkos gerinimo projektai;

- projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti (aprobuoti Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus);

- projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;

- sprendimų racionalumas, įvertinus statinio projektavimo ir projekto įgyvendinimo kainos santykio optimalumą.

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Privatumo politika